Tháng 3 ngày 8

Cập nhật 07/03/2012 06:17 - Lượt xem: 1420

Nỗi lòng nam sinh viên ngày 8 tháng 3

Sinh viên chẳng có tiền tiêu
Lẽ nào anh lại đánh liều mua hoa
Dẫu là mùng 8 tháng 3
Em ơi ta vẫn là ta khác gì
Đồng tiền cúc huệ làm chi
Anh mà cháy túi em thì có thương
Không tiền cũng chẳng có lương
Yêu em chỉ biết ra đường đứng trông
Bao giờ quốc tế đàn ông
Mình em là đủ anh không cần gì